Open Armen

Functies in de

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Helpende

Sommige oudere mensen kunnen door de achteruitgang van hun gezondheid niet meer alles zelf doen. Als Helpende ondersteun je deze mensen bij hun dagelijkse verzorging zoals wassen, aankleden en het verzorgen van hun maaltijden. Als Helpende word je dan ook met open armen door hen ontvangen.

hulp-aan-huis
Hulp aan huis

Om in hun eigen huis te kunnen blijven wonen hebben oudere, zieke of gehandicapte mensen soms hulp nodig. Als Helpende Thuiszorg word je dan ook met open armen bij deze mensen thuis ontvangen.

verpleeghuiszorg, zorg-thuis
Verzorgende in een verpleeghuis/woonzorgcentrum

Als Verzorgende werk je in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Je kunt bijvoorbeeld voor (chronisch) zieken, kinderen, mensen met beperkingen (gehandicapten), psychiatrische patiënten of ouderen gaan zorgen. Voor welke instelling je ook kiest; de deur staat wijd voor je open en je wordt er met open armen ontvangen.

hulp-aan-huis
Verzorgende thuiszorg

Mensen ondersteunen op de gebieden waarop ze dat zelf niet meer kunnen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat doe je als Verzorgende in de thuiszorg. Of het nu om ouderen, zieken, mensen met beperkingen of kinderen gaat; door jouw hulp kunnen zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven. Bij wie je ook over de vloer komt, je wordt overal met open armen ontvangen.

kraamzorg
Kraamverzorgende

De geboorte van een kind is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen. Tijdens en na de bevalling hebben moeder en andere gezinsleden vaak alleen maar oog voor hun baby. Jouw hulp bij hun thuis of in een kraamhotel wordt dan ook met open armen ontvangen.

verpleeghuiszorg, zorg-thuis, hulp-aan-huis
Verpleegkundige in verpleeghuis/woonzorgcentrum

In een verpleeg- of woonzorgcentrum verblijven die mensen die niet (meer) thuis kunnen worden verzorgd. Als Verpleegkundige ben jij verantwoordelijk voor de meer complexe verpleegkundige zorg. Door jouw expertise ben je een vraagbaak voor collega?s, familie en vrijwilligers, door wie je met open armen wordt ontvangen.

hulp-aan-huis
Verpleegkundige in de wijk

Mensen in hun eigen huis verpleegkundige zorg en voorlichting geven, elke keer in een andere thuissituatie, dat is het werk van een Verpleegkundige in de wijk. Hierbij wordt een sterk beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid. In wijken door heel Nederland word jij met open armen ontvangen.

hulp-aan-huis
Wijkverpleegkundige

Verpleegkundige zorg bij mensen thuis verlenen, voorlichting geven, mensen begeleiden bij geestelijke problemen en verpleegkundige diagnoses stellen: dat is het werk van een Wijkverpleegkundige. Of je je werk nu bij mensen thuis uitvoert of in een leslokaal waar je voorlichting geeft: jouw hulp wordt met open armen ontvangen.

verpleeghuiszorg, hulp-aan-huis, kraamzorg
Mogelijke functies met een havo/vwo-diploma

Bij werk in de verpleeghuizen, de thuiszorg of kraamzorg, denk je misschien aan een verpleegkundige functie. Logisch, want die functie kom in de praktijk vaak voor en is heel belangrijk. Maar er zijn veel meer functies mogelijk als je een havo- of vwo-diploma bezit!

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Ergotherapeut

Als ergotherapeut begeleid en behandel je mensen die door lichamelijke of psychische problemen niet meer kunnen werken, wonen en leven zoals ze dat zouden willen. Misschien moeten er drempels in huis worden weggehaald, het toilet aangepast of het aanrecht verlaagd. Je moet daarom vindingrijk zijn in het bedenken van oplossingen voor praktische problemen.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Fysiotherapeut

Als fysiotherapeut ben je deskundig op het gebied van het bewegingsapparaat en adviseer, begeleid en behandel je mensen met allerlei lichamelijke klachten zoals pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in het bewegen.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Activiteitenbegeleider

Een activiteitenbegeleider organiseert passende activiteiten om cliënten zoveel mogelijk zelfstandigheid aan te leren in hun leven. Er kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals muziek, sport- en spelactiviteiten, handenarbeid of werken met een computer.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Voedingsdeskundige

Een voedingsdeskundige geeft adviezen en begeleiding aan mensen die hun eetpatroon moeten of willen veranderen. Adviezen worden bijvoorbeeld gegeven aan cliënten die gezonder willen eten.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Geestelijk verzorger

Als geestelijk verzorger bestaat je hoofdtaak uit het begeleiden en het verlenen van hulp aan mensen die zijn opgenomen of wonen in een verpleeghuis. De hulp en begeleiding die je biedt, is meestal gebaseerd op een geloofs- of levensovertuiging.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Gezondheidszorgpsycholoog

Een gezondheidszorgpsycholoog, ook wel GZ-psycholoog genoemd, werkt in een verpleeghuis vanuit een behandelteam en behandelt/begeleidt bewoners die verblijven op een psycho-geriatrische afdeling of wonen op een afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington of Korsakov.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist (of nurse practitioner) ben je een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren in een verpleeghuis. Je werkt als het ware op het grensgebied van de verpleegkunde en de geneeskunde.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Basisarts

Een arts is een geneeskundige die na het behalen van het diploma de wettelijke bevoegdheid heeft om de genees-, heel- en verloskunde zelfstandig uit te oefenen. De artsenopleiding is een basisopleiding die je afrondt met het diploma Basisarts.

zorg-thuis, verpleeghuiszorg
Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Een specialist ouderengeneeskunde werkt meestal in een verpleeghuis.