Open Armen

Opleiding: Verpleegkundige

Interesse in verpleegkundige zorg? Dan is de hbo-bacheloropleiding Verpleegkunde iets voor jou. En het mooie is: je kunt deze opleiding via verschillende leerwegen volgen: in voltijd, in deeltijd of via de duale variant.

De opleiding

De opleiding tot verpleegkundige bestaat uit een aantal fasen:

De propedeuse:

In het eerste studiejaar komen alle onderwerpen aan bod, zodat je snel kunt bepalen of het beroep en de opleiding bij je passen.

De hoofdfase, theorie en praktijk:

In de resterende jaren worden de vakgebieden verder uitgediept en kun je je eigen accenten leggen, bijvoorbeeld door middel van een uitstroomprofiel. Tijdens je studie maak je kennis met diverse zorgsectoren door middel van stages in verschillende soorten zorginstellingen. Het praktijkgedeelte van de opleiding bevat naast het werken in een instelling ook een externe stage in een ander werkveld. Algemene onderdelen in de studie hebben betrekking op kennis en vaardigheden die voor elke patiëntgroep van belang zijn. Je leert meer over de verschillende aspecten van verplegen, zoals wassen, medicijnen toedienen, infuussystemen hanteren, omgaan met patiënten en hun familie, rapporteren en samenwerken met andere hulpverleners. Daarnaast volg je ondersteunende vakken als gedragswetenschappen, organisatiekunde en taalbeheersing. Ook leer je hoe je een bijdrage kunt leveren aan het beleid van een verpleegafdeling.

Major:

Je kunt kiezen uit verschillende majors, bijvoorbeeld?algemene gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, intensieve zorg of gehandicaptenzorg?

Met de keuze voor één van de majors bereid je je beter voor op het werkveld dat jou aanspreekt. Maar met je uiteindelijke diploma kun je nog steeds overal terecht.

Minor:

Met de minor zorg je voor verbreding of verdieping van je major. Je kunt je bijvoorbeeld verdiepen in oncologie, zorg voor ouderen of verslavingszorg. Je kunt ook je kennis verbreden door voor een heel andere richting te kiezen, bijvoorbeeld voor het opzetten van een eigen onderneming of technologie in de zorg.

Bij succesvolle afsluiting van deze studie ontvang je het getuigschrift hoger beroepsonderwijs Bachelor of Nursing.

Wat kun je ermee?

Als verpleegkundige op niveau 5 kun je in diverse werkvelden aan de slag. Bijvoorbeeld in de thuiszorg, een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische instelling of in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Maar je kunt er ook voor kiezen om in te stromen op een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit. Daarnaast zijn er nog specialistische vervolgopleidingen die je kunt doen, zoals Endoscopieverpleegkundige, Brandwondenverpleegkundige, Cardiac Care Verpleegkundige, Reumaverpleegkundige en Mama Care Verpleegkundige.

Terug naar opleidingsoverzicht